Školička matematiky pro předškoláky – jaro 2017

Rozvíjíme matematické dovednosti Vašich dětí. Připravte svým dětem úspěšný start do školních let i do života pomocí metody prof. Hejného.

Pro 4-, 5- a 6- leté předškoláky

clipboard01

 

Děti se na hodinách budou učit:

 • objevovat matematické zákonitosti na základě vlastní praktické zkušenosti v prostředích, která jsou jim známá
 • počítat do 10 pomocí krokování a rytmizace
 • manipulací s kostkami poznávat základní geometrické tvary
 • porovnávat počet různých prvků, skládáním papíru se seznamovat s osovou souměrností
 • učit se orientaci v prostoru, evidovat předměty podle barvy a druhu

 

Jaký to bude mít pro děti přínos:

 • tato metoda prof. Hejného učí děti myslet
 • děti budou zakoušet radost z objevování
 • naučí se schopnosti řešit problémy a komunikovat
 • bude rozvíjet představivost  a logický úsudek
 • dítě získá důležité intelektuální sebevědomí

 

Termín:  Únor – Červen 2017, 1x týdně – výuka trvá 45 minut

Cena: 1750 Kč

Výuka probíhá:

 • učebně 2+2 školy matematiky – nám. Fr. Křižíka 2840, Tábor
 • nebo ve školce po domluvě s ředitelem/kou školky
 • výuka probíhá pod vedením zkušené učitelky a lektorky, Mgr. Hany Tkadlecové
 • min. počet dětí pro zahájení kurzu je 5

 

ZVEME VÁS NA PRVNÍ LEKCI ZDARMA

 

Přijímáme přihlášky na telefonu 606 673 811 nebo na emailu info@2plus2tabor.cz

Těšíme se na Vás

 

Milan Šťastný, BBA

Majitel 2+2 školy matematiky Tábor

 

 

Více o metodě prof. Hejného

Matematika prof. Hejného vychází ze 40 let experimentů, prakticky využívá historické poznatky, které se objevují v dějinách matematiky od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Hejného metoda je založena na respektování 12 základních principů tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.

12 principů:

1. Budování schémat – děti mají svá schémata v hlavě, tato metoda je posiluje a vyvozuje z nich konkrétní úsudky

2. Práce v prostředích – děti pracují v prostředích, která dobře znají a kde se dobře cítí

3. Prolínání témat – informace se prolínají ve známém schématu, používáme různé strategie řešení, dítě si samo vybere

4. Rozvoj osobnosti – podporujeme samostatné uvažování dítěte, dítě se učí argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat – učí se respektovat druhé a umí se samo rozhodovat

5. Skutečná motivace – děti přichází na řešení úkolů díky vlastní snaze, mají pak radost z úspěchu

6. Reálné zkušenosti – stavíme na přirozené konkrétní zkušenosti dítěte, ze které si pak utvoří obecný úsudek

7. Radost z matematiky – motivace přichází z pocitu úspěchu, radost z vyřešení úlohy

8. Vlastní poznatek – dítě si samo praktickou zkušeností utváří vlastní poznatek

9. Role učitele – učitel je v roli průvodce dítěte a moderátora diskuzí

10. Práce s chybou – chyba jako prostředek k učení, dítě si chyby nachází samo

11. Přiměřené výzvy – dítě pracuje na úlohách přiměřeně dle obtížnosti, nejlepší žáci dostávají další výzvy, aby se nenudili

12. Podpora spolupráce – děti pracují na úlohách samostatně, ale i ve dvojicích a skupinkách, výsledek se rodí na základě spolupráce