O nás

2+2 škola matematiky je doučovací centrum pro děti a dospělé.

Naším posláním je zlepšování znalostí matematiky i ostatních předmětů, také zlepšování logického myšlení u dětí, žáků a studentů, aby dosáhli lepšího stupně znalostí s cílem připravit je k dalšímu studiu na středních nebo vysokých školách.

O naší škole:

  • Výuka probíhá v učebnách speciálně vytvořených k mimoškolní výuce
  • Můžete se začít učit s námi na začátku školního roku nebo v jeho průběhu
  • Individuální studijní plán na naší škole zaručuje  úspěch – každý student se učí, co potřebuje
  • Jako lektoři u nás působí lidé z oboru, učitelé ZŠ i SŠ, studenti VŠ a také lidé, kteří mají výuku jako hobby a mají znalosti, které chtějí předávat dále
  • Snažíme se budovat sebevědomí a rozvíjet vášeň pro předmět, který děti budou využívat po celý svůj život

Naše motto zní:

„Bojujeme za úsměv a lepší známky.“

Krátké video o 2+2 škole matematiky: