Intenzivní kurzy k přijímacím zkouškám 2024

Nad rámec přijímaček nanečisto vám nabízíme také možnost využít intenzivní kurzy k přípravě na přijímací zkoušky 2024, a to pro žáky 9.tříd.

Co od kurzů můžete očekávat?

 • výuka matematiky i českého jazyka
 • rady a tipy, jak postupovat při řešení CERMAT testu a na co si dávat pozor
 • obecné řešení typových úloh
 • práce s textem
 • práce se záznamovým archem
 • praktická ukázka typových úloh
 • chytáky v testech MAT i ČJ
 • kde se dělají nejčastější chyby a proč

Termíny:

Výuka je rozdělena na dva bloky – 90 minut matematika, přestávka 15 minut a 90 minut český jazyk.
Každý termín je unikátní obsahem, úlohy se nebudou opakovat a tudíž je možné se přihlásit na všechny tři termíny.
Přestávku lze využít na případné dotazy a konzultace.


1. Termín

Sobota 23.03.2024

Matematika 08:30 – 10:00 
10:00 – 10:15 přestávka
Čeština 10:15 – 11:45


2. Termín

Sobota 30.03.2024

Matematika 08:30 – 10:00 
10:00 – 10:15 přestávka
Čeština 10:15 – 11:45


3. Termín

Sobota 06.04.2024

Matematika 08:30 – 10:00 
10:00 – 10:15 přestávka
Čeština 10:15 – 11:45


Kurzy budou probíhat v našich učebnách, počet žáků je omezen.

Obsah kurzů:

Matematika:

 1. Termín – práce s mnohočleny, lineární výrazy, lomené výrazy, lineární rovnice, soustavy rovnic, slovní úlohy řešené lineární rovnicí
 2. Termín – procenta, slovní úlohy s procenty, přímá a nepřímá úměra, úlohy o společné práci, směsi, úlohy o pohybu
 3. Termín – měřítko mapy,  poměr, početní geometrie ( úhly, Pythagorova věta, objemy a obsahy těles, kruh, kružnice ), konstrukční úlohy -rozbor, konstrukční  zápis, konstrukce

Český jazyk:

 1. Termín – práce s textem, větná skladba, slovní druhy, mluvnické kategorie, procvičování pravopisu
 2. Termín – práce s textem, literární formy, druhy, žánry, stylistika, verš, sloka, rým, slova – význam a vztahy, stavba, hláska, slabika, písmeno
  procvičování pravopisu
 3. Termín – práce s textem, věta jednoduchá a souvětí, druhy vedlejších vět, interpunkce, základní slohové útvary, procvičování pravopisu

Doporučujeme k intenzivní přípravě využít všechny tři termíny. Samozřejmě se lze přihlásit pouze na jeden nebo dva termíny.

Cena:

Garance vrácení ceny: V případě, že by nebylo možné intenzivní kurzy v daném termínu pořádat z důvodu vládních opatření proti koronaviru, budou registrovaným žákům nabídnuty dvě náhradní varianty:
1. Online verze
2. Navrácení uhrazené platby v plné výši


JEDEN termín 800 Kč

DVA termíny 1 500 Kč (750 Kč/kurz)

TŘI termíny 2 100 Kč (700 Kč/kurz)

V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky nebo emailem: https://2plus2tabor.cz/kontakt/