Novinky od září 2016

Vážení rodiče a studenti,

snažíme se pružně reagovat na Vaše připomínky a podněty ke zlepšení ve výuce a z tohoto důvodu od 1.září 2016 budeme učit ve skupinkách po maximálně třech studentech.

Od tohoto kroku si slibujeme kvalitnější výuku, děti budou mít více prostoru pro dotazy a lektoři více času se dětem věnovat.

Z tohoto důvodu došlo k mírnému navýšení cen za výuku, konkrétně o 10 Kč na jedné hodině. Věříme, že navýšení cen nebude důvod k nepokračování ve výuce a změnu přivítáte jako kladnou.

Přeji hezké prázdniny v září na viděnou 🙂

Milan Šťastný, BBA